Користувацька угода

Ця угода визначає умови використання Користувачем матеріалів і сервісів сайту semena.cc (надалі - «Сайт»).

 

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу після 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. Якщо Ви не згодні з даною Угодою або змінами в ній Ви зобов'язані відмовитися від доступу до Сайту, а також припинити використання його матеріалів і сервісів.

 

2. Обов'язки Користувача

2.1. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту і сервісів сайту.

2.2. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів з правовласниками.

2.3. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські матеріали, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.4. Відгуки Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали або сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

 

3. Оформлення замовлення та доставка товару

3.1. Замовлення Користувача може бути оформлене безпосередньо на Сайті інтернет-магазину, шляхом заповнення електронної форми замовлення, за допомогою телефонного зв'язку та / або e-mail і / або будь-яким обраним Адміністрацією Сайту способом.

3.2. У разі оформлення Замовлення по телефону і / або через e-mail, Користувач підтверджує, що ознайомлений з цією Угодою, і надає відповідальному співробітнику Адміністрації Сайту інформацію, необхідну для оформлення замовлення.

3.3. Після отримання замовлення, Адміністрація Сайту погоджує дані замовлення з Користувачем за допомогою телефонного зв'язку та / або e-mail, в тому числі дату і час доставки товару. Якщо Користувач під час оформлення Замовлення дав згоду на підтвердження замовлення без дзвінка, вся позначена в замовленні інформація вважається достовірною і узгодженою сторонами.

3.4. У разі виникнення додаткових питань у Користувача щодо властивостей і характеристик товару, порядку, термінів доставки товару, гарантій, порядку оформлення замовлення, - Користувач може додатково звернутися до відповідального співробітника Адміністрації Сайту по телефону і / або e-mail для отримання необхідних роз'яснень.

3.5. При придбанні товару сторони визначають можливий спосіб і перевізника, за допомогою якого буде проводитися доставка товару.

3.6. При доставці товар передається Користувачу або особі, вказаній у якості одержувача в замовленні, або особі, уповноваженій Користувачем і / або одержувачем, яка надала доручення на право отримання товару.

3.7. При передачі товару одержувачу у відділенні перевізника проводиться його перевірка за кількістю, якістю, комплектністю, а також на відповідність його замовленню Користувача.

 

4. Порядок оплати товару

4.1. Ціна на товар вказується безпосередньо на Сайті інтернет-магазину.

4.2. Ціна на товар, зазначена на Сайті може бути змінена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку при зміні валютного курсу Євро /Долара по відношенню до української гривні.

4.3. Розрахунки за товар Користувачем здійснюються двома способами:

- передоплата, шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок;

- Післяплатою.

Умови повернення коштів вказані на Сайті інтернет-магазину в розділі «Обмін і повернення».

 

5. Захист персональних даних і конфіденційність інформації

5.1. При оформленні замовлення на Сайті інтернет-магазину Користувач надає про себе наступну інформацію: ПІБ, адреса, e-mail, номер мобільного телефону.

5.2. Адміністрація Сайту використовує отриману від Користувача інформацію для здійснення своїх обов'язків перед Користувачем;

5.3. Адміністрація Сайту має право надавати Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо користувач не бажає отримувати розсилки від Адмінстрації Сайту, він може відмовитися від розсилки шляхом направлення відповіді на повідомлення з забороненим змістом, або зв'язавшись з Адміністрацією Сайту будь-яким доступним способом.

5.4. Адміністрація Сайту забезпечує захист персональних даних Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Порядок обробки персональних даних розміщено в розділі «Політика конфіденційності».

5.5. Відгуки користувачів, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. Будь-яку шкоду, яку Користувач може спричинити внаслідок навмисного або необережного порушення будь-якого з положень цієї Угоди, а також надалі несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача Адміністрацією Сайту не відшкодовується.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. затримку або збої в процесі здійснення операцій, які виникли внаслідок дії непереборної сили, а також будь-якого випадку внаслідок неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних або суміжних системах.

6.2.2. дії системи переказів, банків, платіжних систем і затримки, пов'язані з їх роботою.

6.2.3. належне функціонування Сайту в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе будь-якої відповідальності щодо забезпечення користувачів такими засобами.

 

7. Інші умови

7.1. Всі можливі суперечки, які виходять із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ніщо в Угоді не може трактуватись як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин по спільній діяльності, відносини особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою визнання недійсними й інших положень Угоди.

7.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права здійснити пізніше відповідні дії для захисту своїх інтересів і захисту авторських прав на матеріали сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.