Сільвет голд ад‘ювант (UPL)

Никто не написал еще отзыв

Код товару:  #23226
Упаковка Ціна Кіл-ть Сума
1 л 1813 грн
0 грн
Економія:0 грн
Сума: 0 грн

  Ад‘ювант Сільвет Голд – «суперприлипач» органо-силiконової групи. Полiпшує покриття, змочування поверхнi рослини та проникнення пестицидiв та агрохiмiкатiв.

  Особливості препарату

  Діюча речовина: органо-силiкон (100% трисилоксан алкоксилат).

  Препаративна форма: рідина.

  Ефективність ад‘юванту Сільвет Голд:

  • Додавання Сiльвет Голд у робочий розчин значно зменшує поверхневий натяг робочої рiдини та формує однорiдну плiвку на поверхнi листка й у важкодоступних частинах рослини.
  • Забезпечує бiльшу i сталу ефективнiсть засобiв захисту рослин i добрив завдяки значному збiльшенню площi покриття i проникненню у важкодоступнi частини рослин.
  • Сприяє швидкому проникненню системних препаратiв у рослину через кутикулу i продихи.
  • Забезпечує ефективнiсть пестицидiв при обприскуваннi рослин, покритих пилом, восковим нальотом i сильно опушених (полин, гiрчак повзучий, березка польова, види осоту, капуста, цибуля та iн.).
  • Дозволяє зменшити об’єм робочого розчину на 20-50%.
  • Зменшує собiвартiсть хiмiчного захисту за рахунок зменшення норм витрати пестицидiв i води для приготування робочого розчину.
  • Дозволяє здiйснювати обприскування при бiльш високiй швидкостi.
  • Забезпечує вищу бiологiчну i господарську ефективнiсть за обприскування авiацiйним методом.
  • Збiльшує стiйкiсть до змивання препаратiв опадами.
  • Не фiтотоксичний, може застосовуватись за будь-яких норм витрати.

   

  Переваги ад‘юванту Сільвет Голд:

  • полiпшує покриття та проникнення всередину листкової поверхнi;
  • пiдвищує ефективнiсть пестицидної обробки;
  • знижує собiвартiсть продукцiї за рахунок зниження об’ємiв робочого розчину;
  • стiйкiсть до змивання дощем.

   

  Механізм дії ад‘юванту Сільвет Голд

  Сiльвет Голд значно зменшує поверхневий натяг водних розчинiв, завдяки чому забезпечується максимальне змочування як верхньої, так i нижньої поверхонь листка робочим розчином, а також важкодоступних мiсць, незалежно вiд товщини воскового шару i ворсистостi рослини.

  Як застосовувати

  У польових умовах норма витрати Сiльвет Голд становить вiд 0,01 до 0,1 л на 100 л води. Термiн застосування та строк останньої обробки до збирання врожаю визначенi офiцiйною реєстрацiєю препарату, з яким застосовується Сiльвет Голд у баковiй сумiшi.

  Усi наведенi норми Сiльвет Голд та рекомендацiї щодо застосування об’ємiв води є загальними i можуть коригуватися залежно вiд специфiки конкретних умов (типу форсунок, висоти рослин тощо). Головна мета – досягнення максимального покриття площi оброблюваної поверхнi рослин, проте слiд уникати надмiрного стiкання робочого розчину.

  Додавання Сiльвет Голд у баковi сумiшi є безпечним для оброблюваних рослин, проте для запобiгання будь-якого можливого прояву фiтотоксичностi, що може виникнути у кожної бакової комбiнацiї, перед першою обробкою площ завжди рекомендується проводити попереднiй тест на сумiснiсть та тестування на невеликiй дiлянцi.

  Тип пестициду й агрохiмiкату

  Рекомендована концентрацiя Сiльвет Голд,%*

  Регулятори росту рослин

  0,025-0,05

  Гербiциди

  0,025-0,15

  Iнсектициди

  0,025-0,1

  Фунгiциди

  0,015-0,05

  Добрива та мiкродобрива

  0,015-0,1

  * – рекомендована концентрацiя в % (для прикладу 0,025% = 25 мл на 100 л води, що застосовується для приготування робочого розчину).

Знайшли помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter